san sẻ kinh nghiệm: mang nên mua máy chạy cũ hay không?