Phú Mỹ có nhiều lợi thế nhờ vào cơ sở hạ tầng vững mạnh